LuNo

Verbeteren.

Er staat al een website, maar eigenlijk lijkt deze niet of nauwelijks resultaat te leveren in;

Allemaal vragen die beantwoord moeten worden om vervolgens met een plan van een aanpak een richting in te sturen. Laat ons onderzoek doen naar jouw bezoeker en vertel ons over de onderneming nu, maar ook over 1 jaar en 5 jaar. Hierna zullen wij jou voorzien van een voorstel. Wanneer jij akkoord bent met de voorgestelde koers zal LuNo volgens een test en acceptatie model de uitvoering tot aan oplevering starten.

De website heeft niet (meer) dezelfde uitstraling als jouw onderneming en geeft daarmee een incorrect beeld naar de bezoeker?

De website van jouw onderneming is verouderd, de onderneming is een nieuwe weg ingeslagen of er moet worden bijgestuurd? Laat ons mee denken op korte en lange termijn over jouw online platform van de onderneming. Meegaan met -en aansluiting vinden op jouw doelgroep dat is de basis van een online platform. Op basis van onderzoek naar deze doelgroep, kernprocessen en het bedrijfsmodel onstaat er een helder beeld van schakels. Door deze schakels te gebruiken in jouw online communicatie en strategie kunnen wij jou ondersteunen in het omzetten van bezoekers naar potentiele klanten.

Je bent opzoek naar automatisering waarmee jij bedrijfsprocessen versnelt, verbetert en structureert?

Een website is meer dat enkel een online webpagina waarin er wordt vertelt dat jij ondernemer bent, opzoek bent naar potentiele klanten en deze de mogelijkheid geeft contact op te nemen. Zorg er voor dat jij er uit springt voor jouw doelgroep, wees opvallend door gebruik te maken van moderne technieken als klant gerichte modules, waarmee jij versnelt of juist gemakkelijker de klant kunt ondersteunen. Deze informatie (gegevens) kunnen vervolgens op de achtergrond weer gebruikt worden om de klant beter te ondersteunen en persoonlijk te benaderen. Ook zijn deze gegevens bijzonder leerzaam voor jouw onderneming kijkend naar het grotere geheel. De doelgroep geeft uiteindelijk richting en sturing aan het pad van de onderneming van de toekomst!

Jij wilt leren van de website op basis van statistische gegevens omgezet naar werkelijke informatie.

Een website is er zeker niet alleen voor een bezoeker, maar ook voor jezelf.
Van elke stap die een (unieke) bezoeker maakt op jouw platform bestaande uit voorbeelden als website(s), mailverkeer en socialmedia kan worden geleerd en kunnen statistieken uit worden ontrokken.
Met deze statistieken kun jij (in) de markt sturen wanneer dit juist lijkt voor de onderneming.

De mogelijkheid om zelf de website te bewerken, zodat er geschakeld kan worden wanneer dit nodig is?

Er is niemand die zich meer bewust is van de gewenste toekomst voor jouw onderneming dan jij.
Dit betekent dat wanneer jij wilt bijsturen kijkend naar jouw doelgroep of een wijziging aan wilt brengen op het moment waarvan jij dit juist acht, er geschakeld moet worden.
In dit schakelen kan LuNo adviseren en begeleiden, maar wanneer dit een wijziging betreft op de inhoud /inrichting van een module of een aanpassing in de content is het fijn dit zelf te kunnen en zo een juiste afweging te maken.
Wanneer je ervoor kiest de bewerking zelf door te voeren, behoort een controle en bevestiging achteraf door LuNo uiteraard tot de opties.

LuNo maakt samen met jou de passende oplossing voor jouw onderneming.

WhatsApp chat